Лоялна програма Kclub

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ККлуб

         Изброените по-долу УСЛОВИЯ уреждат начина на регистрация и условията за участие на клиентите на “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” ЕООД в ККлуб. “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”, пл. „Позитано” 2, Перформ бизнес център, ет. 9, представлявано от Стефан Башев. Дружеството оперира верига от магазини на търговската марка KENVELO (КЕНВЕЛО) и е регистрирано в Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 18515 по повод на данните, предоставяни доброволно от КЛИЕНТИТЕ във връзка с регистрацията им в ККлуб.

         ККлуб е специална програма на търговската марка KENVELO, осигуряваща преференции на ползвателите ѝ. Всеки регистриран в ККлуб клиент (наричан по-долу КЛИЕНТЪТ или КЛИЕНТИТЕ, когато е в множествено число) има право на:

  1. 10 % отстъпка от първоначалната цена на дребно на всяка една стока, търгувана във веригата магазини  КЕНВЕЛО в България;
  2. 5 % отстъпка за стоки с намалени цени;
  3. Информация за намаления и промоции, за което същите ще бъдат информирани ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.

        КЛИЕНТИТЕ се задължават да спазват настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, уредени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

        УСЛОВИЯТА могат да бъдат променяни и актуализирани по всяко време, за което МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” може, но не е длъжно да уведомява КЛИЕНТИТЕ. “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” не носи отговорност, ако КЛИЕНТЪТ не се е запознал с актуалните УСЛОВИЯ за участие в Кклуб. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: www.kenvelo.bg, както и на касата на всеки магазин на търговската верига КЕНВЕЛО. Eлектронния адрес, на който КЛИЕНТИТЕ могат да задават всички свои въпроси във връзка с условията, е kclub@kenvelo.bg

        КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ С ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛУЧАВАНЕТО НА КЛУБНАТА КАРТА И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ТЯХ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА ДОБРОВОЛНО да предостави точна и актуална информация за себе си при попълване на формуляра за регистрация (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ) и да актуализира тези  ЛИЧНИ ДАННИ при необходимост. В случай че КЛИЕНТЪТ предостави фалшива или некоректна информация, КЕНВЕЛО има право да му откаже ползването на предвидените за КЛИЕНТИТЕ отстъпки.

          Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г. КЛИЕНТЪТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е предоставил при попълване на формуляра за регистрация, както и на поправка в тези ДАННИ. Приемайки настоящите УСЛОВИЯ, КЛИЕНТИТЕ изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” в случай на извършена покупка на стока. Всички доброволно предоставени от КЛИЕНТА ДАННИ се съхраняват, обработват и използват от “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” за целите на рекламата, комуникацията и за маркиране на извършените покупки и ползването на съответните отстъпки. “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” има право да предоставя личните данни на КЛИЕНТА на свои партньори – електронен адрес, мобилен номер и имена, с цел предоставяне на възможност на КЛИЕНТА да ползва електронни приложения, позволяващи ползването на клубната карта чрез смарт телефон. “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” изрично уведомява КЛИЕНТА, че няма лица, които с рекламни цели могат да получават негови ЛИЧНИ ДАННИ без съгласието му. “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” си запазва правото да използва ЛИЧНИТЕ ДАННИ за разкриване идентичността на КЛИЕНТА в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

КЛИЕНТЪТ придобива правото да ползва преференциите на ККлуб, след като:

- извърши еднократно покупка на стойност 50 (петдесет) и повече лева;

- извърши процеса на регистрация, състоящ се от попълване на формуляра за регистрация и получаване на персонална клубна карта с уникален номер.

        Ползването на предвидените за КЛИЕНТИТЕ отстъпки става само и единствено след представяне на клубна карта и удостоверяване идентичността на притежателя ѝ. “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” си запазва правото да откаже ползването на което и да е от предвидените за КЛИЕНТИТЕ отстъпки на лица, които не са в състояние надлежно да удостоверят качеството си на КЛИЕНТ по начина, указан в предходното изречение.

        КЛИЕНТЪТ е отговорен за съхраняването и опазването на клубната си карта, както и за запазването на конфиденциалността на съдържащите се в нея данни. КЛИЕНТЪТ се съгласява да не предоставя на трети лица клубната си карта, както и да уведоми незабавно “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” за всяко неоторизирано използване на клубната му карта. В случай на загубване или неволно унищожаване на клубната карта “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” не издава дубликат, а същата се анулира от регистъра и притежателят й следва да изпълни процедурата по издаване на нова клубна карта. “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

        КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява да получава на посочените от него електронен адрес и мобилен номер всякакви рекламни материали, съобщения за намаления и промоции в посочените по-горе магазини. “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” не носи отговорност ако такива материали и съобщения не са получени поради некоректен адрес за комуникация. “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” има право да предоставя личните данни на КЛИЕНТА на свои партньори – електронен адрес, мобилен номер и имена, с цел предоставяне на възможност на КЛИЕНТА да ползва електронни приложения, позволяващи ползването на клубната карта чрез смарт телефон.

        Регистрацията в ККлуб е безсрочна. Все пак, “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” си запазва правото автоматично да отрегистрира всеки КЛИЕНТ, който в период от 12 последователни месеца не е закупил стока от някой от посочените по-горе магазини, както и да отрегистрира КЛИЕНТ, който нарушава настоящите условия..

         Настоящите условия са утвърдени на 15.07.2017 г. и влизат в сила от датата на обявяването им на www.kenvelo.bg.

Сравнение на продукти
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки