Лоялна програма Kclub

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ККлуб

         Изброените по-долу УСЛОВИЯ уреждат начина на регистрация и условията за участие на клиентите на “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” ЕООД в ККлуб. “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”, пл. „Позитано” 2, Перформ бизнес център, ет. 9, представлявано от Стефан Башев. Дружеството оперира верига от магазини на търговската марка KENVELO (КЕНВЕЛО) и е регистрирано в Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 18515 по повод на данните, предоставяни доброволно от КЛИЕНТИТЕ във връзка с регистрацията им в ККлуб.

         ККлуб е специална програма на търговската марка KENVELO, осигуряваща преференции на ползвателите ѝ. Всеки регистриран в ККлуб клиент (наричан по-долу КЛИЕНТЪТ или КЛИЕНТИТЕ, когато е в множествено число) има право на:

  1. 10 % отстъпка от първоначалната цена на дребно на всяка една стока, търгувана във веригата магазини  КЕНВЕЛО в България;
  2. 5 % отстъпка за стоки с намалени цени;
  3. Информация за намаления и промоции, за което същите ще бъдат информирани ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.

        КЛИЕНТИТЕ се задължават да спазват настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, уредени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

        УСЛОВИЯТА могат да бъдат променяни и актуализирани по всяко време, за което МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” може, но не е длъжно да уведомява КЛИЕНТИТЕ. “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” не носи отговорност, ако КЛИЕНТЪТ не се е запознал с актуалните УСЛОВИЯ за участие в Кклуб. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: www.kenvelo.bg, както и на касата на всеки магазин на търговската верига КЕНВЕЛО. Eлектронния адрес, на който КЛИЕНТИТЕ могат да задават всички свои въпроси във връзка с условията, е [email protected]

        КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ С ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛУЧАВАНЕТО НА КЛУБНАТА КАРТА И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ТЯХ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА ДОБРОВОЛНО да предостави точна и актуална информация за себе си при попълване на формуляра за регистрация (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ) и да актуализира тези  ЛИЧНИ ДАННИ при необходимост. В случай че КЛИЕНТЪТ предостави фалшива или некоректна информация, КЕНВЕЛО има право да му откаже ползването на предвидените за КЛИЕНТИТЕ отстъпки.

          Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г. КЛИЕНТЪТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е предоставил при попълване на формуляра за регистрация, както и на поправка в тези ДАННИ. Приемайки настоящите УСЛОВИЯ, КЛИЕНТИТЕ изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” в случай на извършена покупка на стока. Всички доброволно предоставени от КЛИЕНТА ДАННИ се съхраняват, обработват и използват от “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” за целите на рекламата, комуникацията и за маркиране на извършените покупки и ползването на съответните отстъпки. “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” има право да предоставя личните данни на КЛИЕНТА на свои партньори – електронен адрес, мобилен номер и имена, с цел предоставяне на възможност на КЛИЕНТА да ползва електронни приложения, позволяващи ползването на клубната карта чрез смарт телефон. “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” изрично уведомява КЛИЕНТА, че няма лица, които с рекламни цели могат да получават негови ЛИЧНИ ДАННИ без съгласието му. “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” си запазва правото да използва ЛИЧНИТЕ ДАННИ за разкриване идентичността на КЛИЕНТА в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

КЛИЕНТЪТ придобива правото да ползва преференциите на ККлуб, след като:

- извърши еднократно покупка на стойност 50 (петдесет) и повече лева;

- извърши процеса на регистрация, състоящ се от попълване на формуляра за регистрация и получаване на персонална клубна карта с уникален номер.

        Ползването на предвидените за КЛИЕНТИТЕ отстъпки става само и единствено след представяне на клубна карта и удостоверяване идентичността на притежателя ѝ. “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” си запазва правото да откаже ползването на което и да е от предвидените за КЛИЕНТИТЕ отстъпки на лица, които не са в състояние надлежно да удостоверят качеството си на КЛИЕНТ по начина, указан в предходното изречение.

        КЛИЕНТЪТ е отговорен за съхраняването и опазването на клубната си карта, както и за запазването на конфиденциалността на съдържащите се в нея данни. КЛИЕНТЪТ се съгласява да не предоставя на трети лица клубната си карта, както и да уведоми незабавно “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” за всяко неоторизирано използване на клубната му карта. В случай на загубване или неволно унищожаване на клубната карта “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” не издава дубликат, а същата се анулира от регистъра и притежателят й следва да изпълни процедурата по издаване на нова клубна карта. “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

        КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява да получава на посочените от него електронен адрес и мобилен номер всякакви рекламни материали, съобщения за намаления и промоции в посочените по-горе магазини. “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” не носи отговорност ако такива материали и съобщения не са получени поради некоректен адрес за комуникация. “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” има право да предоставя личните данни на КЛИЕНТА на свои партньори – електронен адрес, мобилен номер и имена, с цел предоставяне на възможност на КЛИЕНТА да ползва електронни приложения, позволяващи ползването на клубната карта чрез смарт телефон.

        Регистрацията в ККлуб е безсрочна. Все пак, “МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” си запазва правото автоматично да отрегистрира всеки КЛИЕНТ, който в период от 12 последователни месеца не е закупил стока от някой от посочените по-горе магазини, както и да отрегистрира КЛИЕНТ, който нарушава настоящите условия..

         Настоящите условия са утвърдени на 15.07.2017 г. и влизат в сила от датата на обявяването им на www.kenvelo.bg.

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки